Non Profit

Non Profit Charter

  • Formålet med PowerTeen™ – Danmark er at skabe en organisation, der tilfører unge mennesker viden og en række af de færdigheder, som er med til at sikre, at de på bedste vis gennemgår nogle af de naturlige transformationer, som er nødvendige, for at de kan indgå i samfundet, som selvstændige, ansvarlige og uafhængige mennesker.  Mennesker som forfølger det, som er bedst og rigtigt for dem selv, samtidig med at de tager helheden i betragtning og gennem deres beslutningskraft evner at maksimere de positive konsekvenser og minimere de negative konsekvenser – både for dem selv og det system, de er en del af
  • PowerTeen™ – Danmark ønsker at skabe en profitabel organisation, som er drevet på driftsøkonomiske optimale vilkår og som gennem støtte via sponsorer, offentlige og private fondsmidler – og ikke mindst brugerbetaling – ønsker at give flertallet af unge mulighed for at deltage i de programmer, vi udbyder. Vi ønsker at anvende det generede overskud til at give unge, som er socialt udfordret en mulighed for at deltage på programmerne og der igennem skabe mulighed for, at de får succes og en chance for at skabe sociale netværk, der understøtter deres videre udvikling. Ligeledes ønsker vi at anvende overskuddet til at støtte sociale projekter, som vi finder relevante for unge og som er støttende og videreudviklende i forhold til formålet med PowerTeen – Danmark.
  • Vi ønsker at skabe en organisation, som kan være rollemodel for hvordan sociale organisationer kan skabe samarbejde mellem den offentlige og private sektor. En organisation, der involverer alle interessenter omkring den unge, skaber synergi til fordel for dem selv og også for samfundet som helhed. Vi ønsker at være udbyder af programmer til unge og at være til rådighed, som rådgiver og sparringspartner for de interessenter som interagerer med de unge i dagligdagen – det være sig socialrådgivere, sagsbehandler, mentorer, lærere, daglige ledere etc..
  • Vi ønsker at skabe en organisation, som honorerer fastansatte medarbejdere i henhold til markedsvilkår og freelance tilknyttede personer eller virksomheder i henhold til en tankegang om, at deres indsats skal ses som en mulighed for at kombinere en del af deres erhverv med en social indsats. Der vil for freelance tilknyttede interessenter blive udarbejdet en rammeordning for hvilke funktioner der oppebærer hvilken ydelse pr. time/dag for deres indsats. Der vil fra tid til anden blive anvendt internationale trænere og undervisere, som honoreres efter deres normale dagspris.
  • Vi ønsker at skabe en organisation med fuld transparens og gennemsigtighed i den måde, vi sammensætter og driver organisationen. Vi ønsker at anvende statsgodkendte revisorer og deres bogføringsydelser, så der til enhver tid kan gives indsigt i organisationens økonomi til PowerTeen™ – Danmark’s interessenter, hvis de skulle have et ønske omkring dette.
  • Vi ønsker at skabe en organisation, der er respekteret for den faglighed, vi har indenfor transformationsarbejde med unge mennesker og for den professionelle tilgang til drift af en socialøkonomisk organisation. Dette vil vi blandt andet sikre ved at oprette to advisory boards, som vil bestå af henholdsvis ét drift-økonomisk advisory board (eller en bestyrelse) bestående af erhvervsledere med forskellige kompetencer, samt ét fagligt advisory board bestående af professionelle indenfor transformationsarbejde med unge mennesker, specielt med fokus på de grundlæggende modeller, vi arbejder med.
  • Organisationen ønsker ikke at arbejde med unge, som på nogen måde er diagnosticeret som medicin- eller behandlingskrævende. Vi er åbne for et samarbejde, hvor eventuelle deltagere er under opsyn under forløbet og kan deltage med lægeligt samtykke, og hvor deltageren ikke vil være til fare eller gene for sig selv eller andre deltagere i programmerne.