Creating Shared Value

PowerTeen™ – Creating Shared Value

PowerTeen™- Danmark er en nonprofit organisation, som ønsker at opnå finansiering gennem en kombination af deltagerbetaling, sponsorater, tilskud fra relevante offentlige instanser samt midler fra private og offentlige fonde.

Vi ønsker at skabe en organisation, som giver mulighed for at alle involverede interessenter er med til at skabe værdi og samtidig får værdi ud af samarbejdet med PowerTeen™- Danmark. På den måde ser vi, at der skabes win/win relationer mellem det offentlige og private i det sociale arbejde, som vil være til gavn for alle – ikke mindst for vores samfund og fælles fremtid.

Teenagerne:

Hele grundidéen i PowerTeen™- Danmark handler om at tilføre unge mennesker viden og en række færdigheder, som vil sætte dem i stand til at agere i den dynamiske og kaotiske verden, som vi lever i. Som teenager sker der meget store mentale og personlige skift som en naturlig del af det at vokse op. Samtidig med at de konstant udsættes for informationer om, hvad der er det rigtige at gøre, skal de tage stilling til, hvad der det rigtige valg for den enkelte – hvad der er den rette vej for mig? Ved at deltage i et forløb med PowerTeen™- Danmark, får deltagerne viden, evner og færdigheder på et socialt ontologisk plan, så de bliver i stand til sandt at være autentiske og kunne træffe de rigtige valg for dem. Dvs., at de bliver styrket i at være den, de er, og sige ja til det, som er rigtigt for dem – og nej til det, som ikke er for dem. De opnår en højere grad af selvværd og selvtillid, som ruster dem til at modstå både positiv og negativ gruppepres, så de kan forfølge deres egen vej.

Forældrene:

Hos de fleste unge er forældrene grundlæggende for tæt på til at kunne være en guide eller mentor for dem. Der er for mange følelser og historisk bagage med i relationen, som ikke nødvendigvis skaber grundlaget for at de unge laver de transformationer gennem teenageårene, som er nødvendige, for at de kan agere som selvstændige individer i vores samfund og tage de uddannelsesmæssige valg, som er bedst for dem og samfundet som helhed.

Ved at de unge kommer i et forløb hos PowerTeen™- Danmark kan forældrene bibeholde deres vigtigste rolle – nemlig at være forældre – og tillade sig at være de kærlige, beskyttende og til tider urimelige forældre. De får samtidig muligheden for selv at få indblik i nogle af de virkemidler, som anvendes hos PowerTeenä- Denmark. Derved står de bedre rustet til at have en optimal interaktion med deres børn for at understøtte dem i deres valg. Forældrene vil vide, at de har givet deres teenager en gave for livet – en værktøjskasse, som vil gavne deres børn op igennem hele livet.

Uddannelsessystemet:

Der stilles højere og højere krav til lærerne og uddannelsesstederne i forhold til den læring, der skal tilføres de unge. Samtidig har systemet en udfordring i at fastholde de unge mennesker. En større og større gruppe springer i dag fra, og gruppen er ved at være så stor, at det i fremtiden potentielt er en bombe under vældfærden, som vi kender det i dag. For at vende udviklingen, er det nødvendigt at forstå de unge og de interessenter, der indgår i teenagernes liv, da de alle påvirker, hvordan den unge udvikler sig. Et åbent og ligeværdigt samarbejde giver mulighed for en gensidig læreproces. Ved at teenagerne deltager i et forløb hos PowerTeen™- Danmark, er vi overbeviste om, at lærerne og uddannelsesstederne vil opnå en række unge, som er mere motiverede til at tage ansvar for deres egen læreproces og på et tidligere tidspunkt træffer det rigtige uddannelsesvalg for dem. De vil også forstå at tage ansvar for fællesskabet, og at det kræver et medansvar at sikre, at alle bliver inkluderet. Ikke mindst vil de unge lære at respektere hinanden uanset den enkeltes baggrund og historie.

Kommunerne:

Kommunerne anvender i dag meget store beløb på håndtering og anbringelse af unge, som ikke længere kan finde deres vej og fungere i de rammer, der er sat af det etablerede system. Ved at kommunerne indgår i et åbent samarbejde omkring at tilbyde et social ontologisk program hjælper de den unge med at komme på rette køl på et tidligt tidspunkt. Samtidig understøtter de de unge til at være inkluderende overfor dem, som ikke er som dem selv. Vi lever i en verden, hvor vi har behov for alle, og alle får behov for hinanden i langt højere grad, end det har været tilfældet i industrialiseringsæraen, hvor man var sin egen lykkes smed. Vi kommer i fremtiden til at skabe gennem en fællesindsats på tværs af etniske, uddannelsesmæssige, sproglige, og religiøse baggrunde og fysiske placering. Via programmet vil kommunerne også få adgang til viden og færdigheder, som ikke i dag ligger naturligt i det etablerede system, og som vil kunne styrke deres indsats på flere områder. Samtidig med viser de synligt deres sociale indsats i samarbejde med private og frivillige organisationer. 

Samfundet:

I dag mister vi i Danmark ca. 10 % af en ungdomsgeneration, hvilket ifølge beregninger koster ca. 100 mia. kr. for hver ungdomsårgang, beregnet på direkte og indirekte omkostninger i samfundet (Kilde: Mandag Morgen). Det samfundsøkonomiske tab ved social eks­klusion er altså enormt. De menneskelige omkostninger kan der ikke sættes tal på – men mange ansigter. Ved at indgå i socialt forebyggende arbejde, er interessenterne med til sikre at vi sammen skaber et socialt og økonomisk velfunderet samfund. Et samfund som tager hånd om den enkelte og samtidig stiller krav til, at individet tager et selvstædigt ansvar for deres egen udvikling.

Tænk på de samfundsmæssige gevinster der ligger, hvis vi sammen kan hjælpe blot 10 % – af de 10 % – på vej til et succesfuldt liv. Et liv hvor de kan se en mening, og hvor de har fået tilført de ressourcer, som vil sætte dem i stand til at stå på egne ben og tilføre værdi til sig selv og samfundet.

Sponsorerne:

Medvirker gennem deres sponsorater, det være sig økonomiske eller gennem ydelser, til at skabe den nødvendige platform som PowerTeen™- Danmark bygger på for at kunne tilbyde teenagerne den viden og de færdigheder, som vil styrke dem på deres vej. Sponsorerne bliver gennem samarbejdet promoveret som sponsor på alt relevant materiale, hjemmeside etc., og de kan bruge samarbejdet som en del af deres CSR-indsats. Samtidig er de med til at sikre, at de kommende generationer af unge har kendskab til deres virksomhed, hvilket kan være med til at sikre en tilstrømning af nye ansatte også i fremtiden. PowerTeen™- Danmark har et tæt samarbejde med projektet Step2gether, som søger og uddanner mentorer i danske virksomheder. Derigennem kan sponsorerne også være med til at give de unge i projektet en mulighed for praktik og uddannelsespladser. De ledere som indgår i ordningen får mulighed for at gennemføre en uddannelse, hvor de får en lang række kommunikationsværktøjer, som de også kan anvende i deres daglige virke som leder i danskerhvervsliv.

PowerTeen™– Danmark:

Vores værdi i at kunne udbyde denne form for ydelser til unge, ligger i et grundlæggende ønske om, at gøre en forskel i vores samfund. Jo før der sættes ind – jo større bliver effekten på alt hvad de unge foretager sig efterfølgende. Vi som driver og forestår træningen, har gennem PowerTeen™ Danmark mulighed for at gøre vores passion til en del af vores levevej. Samtidig kan vi, som nonprofit organisation, anvende overskuddet til også at hjælpe de unge, som af samfundet taber på gulvet og ikke bliver opfattet som værende en del af den ”normale” ungdom, som samfundet satser på. Derudover har vi også mulighed for at hjælpe dem, som ikke selv har midlerne til kunne betale for deltagelsen. Vi giver andre trænere og undervisere muligheden for at kunne anvende deres færdigheder i en ramme, hvor de får mulighed for at tilføre samfundet værdi også udenfor den ramme, hvor de normalt har deres erhvervsmæssige levevej.