Rolle Modeller …….

Det er vigtigt som forældre at sikre at vores børn har de rollemodeller i deres liv, som kan sikre at de får muligheden for at vokse op og blive modnet til livet som voksne.

Det er ikke sikkert, faktisk er det næsten usandsynligt at vi selv kan udfylde alle rollerne, så det er vigtigt at vores børn har kontakt med andre voksne gennem skole, sport, familie og andre fritidsinteresser, som kan være med til at udfylde de rolle modeller, de har brug for, for at blive modnet til livet, så de har en lyst til at møde den udfordring som livet er.

Det handler ikke om at vi skal søge efter et liv som vi ønsker det, det handler at leve det liv vi har som den vi ønsker at være i verden.